Nowości

 • 59.00»46.10

  Prawo miejscowe

  Dąbek Dorota

  Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących Ľródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W publikacji omówiono m.in.: cechy aktów prawa miejscowego oraz ich rodzaje, procedurę stanowienia prawa miejscowe...
 • 59.00»46.10

  Trader VIC. Metody mistrza Wall Street

  Sperandeo Victor

  Książka przeznaczona dla graczy, spekulantów i inwestorów giełdowych, napisana na podstawie wieloletnich doświadczeń słynnego tradera. Autor dowodzi, że podstawowym warunkiem sukcesów inwestycyjnych jest zdobycie usystematyzowanej wiedzy na temat ryn...
 • 52.00»41.10

  Sławni warszawscy adwokaci

  Krzemiński Zdzisław

  W książce przedstawione zostały sylwetki najwybitniejszych adwokatów warszawskich z okresu najbardziej dramatycznych dziejów Polski, poczynając od schyłku osiemnastego wieku. Patriotyczne postawy tych adwokatów pokazane zostały na tle wydarzeń tamtyc...
 • Stan prawny na 25.08.2015 r. Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa bankowego, w tym ustawę - Prawo bankowe, ustawę o Narodowym Banku Polskim oraz ustawę - Prawo dewizowe.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich se...
 • .. Ksiazka zawiera analize instytucji ustrojowych wspólczesnych panstwdemokratycznych. Autor przedstawia w szczególnosci zagadnienia:– podstawowych praw i wolnosci jednostki,– obywatelstwa,– zasad prawa wyborczego,– róznych klasyfi kacji terminu „kon...
 • 49.00»39.10

  Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy, zadania argumentacyjne

  Barczak-Oplustil Agnieszka, Wróbel Włodzimierz, Majewski Jarosław, Górowski Wojciech, Raglewski Janusz, Bogdan Grzegorz, Bielski Marek, Kardas Piotr

  .. Prezentowany zbiór zawiera przede wszystkim kazusy dotyczace zasadodpowiedzialnosci, form zjawiskowych i stadialnych oraz okolicznosciwylaczajacych odpowiedzialnosc karna, a takze wybranych zagadnien interpretacyjnychz czesci szczególnej prawa kar...

 • 69.00»54.10

  Polskie prawo konstytucyjne

  Górecki Dariusz

  Piąte wydanie książki zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów pa...
 • .. Autorami podrecznika sa pracownicy Katedry Prawa KonstytucyjnegoUniwersytetu Lódzkiego: prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki – kierownikKatedry Prawa Konstytucyjnego i Zakladu Polskiego Prawa Konstytucyjnego,prof. nadzw. dr hab. Michal Domagala – kie...
 • 119.00»93.10

  Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym

  Bladowski Bogdan

  W książce w sposób kompleksowy i szczegółowy omówiono problematykę jednego z najważniejszych środków prawnych w polskim systemie prawa procesowego cywilnego - środków odwoławczych. Autor przedstawia genezę i rozwój tej instytucji prawnej, wyjaśnia po...
 • 59.00»46.10

  Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi

  Cwynar Wiktor, Patena Wiktor

  Niniejszy podręcznik jest dostosowany do formy i zawartości standardowego kursu bankowości realizowanego na większości uczelni ekonomicznych. Jego przydatność do studiowania bankowości zwiększają liczne przykłady i studia przypadków, a także dołączon...
 • Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zawierający ponad 3600 haseł, jest pierwszym na polskim, a także europejskim rynku słownikiem na ten temat. Obejmuje język samej konwencji, jej protokołów i Regulaminu Trybunału oraz słownictwo typowe dl...
 • Choć opracowanie planu inwestycyjnego jest podstawą, nie da się osiągnąć sukcesu na giełdzie bez umiejętności pokonania emocjonalnych barier, ignorowania opinii innych i grania "w przeciwnym kierunku", rozpoznania i uwolnienia się od mitów ...
 • 41.00»32.10

  Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury

  Krzemiński Zdzisław

  Książka jest dalszym ciągiem pozycji tego samego autora pod tytułem "Sławni warszawscy adwokaci". Autor przedstawia najbardziej dramatyczne zdarzenia warszawskiej adwokatury, poczynając od schyłku osiemnastego wieku. Zdarzenia, które odegra...
 • AMERYKANIE kierują się przekonaniem, że człowiek może i powinien panować nad otoczeniem. Każdy odpowiada za swój los, zwycięzca bierze wszystko, a nieudacznik sam sobie winien. HOLENDRZY w odwiecznej walce z morzeni nauczyli się, że środowisko jest o...
 • 149.00»117.10

  Encyklopedia politologii. Tom 2. Instytucje i systemy polityczne

  Dziemidok-Olszewska Bożena, Sokół Wojciech

  Tom II Encyklopedii został poświęcony zagadnieniom dotyczącym instytucji politycznychoraz struktury i funkcjonowania współczesnych państw reprezentujących różne reżimy polityczne,systemy rządów i style przywództwa politycznego.Publikacja zawiera wiel...
 
Copyright © 2009-2012 Wiborada.pl Księgarnia Wolters Kluwer W ofercie księgarni internetowej cała oferta książkowa wydawnictwa Wolters Kluwer, książki o tematyce: biznes, prawo, finanse i ekonomia, szkolenia, kadry, hr, ochrona zdrowia, oświata, podatki i rachunkowość i wiele innych pozycji wydawnictwa Wolters Kluwer. Zapraszamy do zakupów w księgarni internetowej Wiborada!
Design by Pixelgarden.pl